Magizha maram 

Magizha maram -Sthala vruksham

Thirunaraiyoor -Naachiyaar Koyil sthala vruksham

Advertisements