1.யமம்தயை,சோம்பலின்மை,வைராக்யம்,ஆர்ஜவம்,சபலமின்மை,திருதி (திருதி க்கு அர்த்தம் தெரியவில்லை,தெரிந்தவர்கள் தெரிவிக்கப் ப்ராத்தனை) )ஆகியவை யமம்.2.சுத்தி , ஆஹாரநியமம்,அஹங்கார மமகாரங்கள் இன்மை,ஸங்கமில்லாமை -Sangam Illamaiஸங்கமில்லாமை  means “Thodarbu Inmai” 

In general in our  native place we used to say “Unnoda Sangathamey Vendam”  which mean unnoda thodarbu allathu uravu allathu natpe vendam

I gues its same here “ஸங்கமில்லாமை

clarification given by  Ramanuja Dasan Sundararajan ,Thanks )

,க்ஷாந்தி,க்ஷமை,தமம் ,துஷ்டி ஆகியவை நியமம். (இதில் , க்ஷாந்தி,தமம் என்றால் என்னவென்று தெரியவில்லை ,தெரிந்தவர்கள் admin@srivaishnavasri.com மின்னஞ்சல் முகவரிக்குத் தெரிவிக்கப் ப்ரார்த்திக்கிறேன் அனைவருக்கும் பயன்படும் .3.ஸ்வஸ்திகம் முதலிய பந்தங்களை உடையது ஆஸனம்.4.சஞ்சலமான மனதை ஒரு நிலைப்படுத்துவதற்காக வாய்க்கும் மனதுக்கும் சஞ்சரிக்கிற வாயுவை நியமிப்பது ப்ராணாயாமம் .5.விஷயங்களிலிருந்து இந்த்ரியங்களைத் திருப்புவது ப்ரத்யாஹாரம் .6.லக்ஷ்யமாயுள்ள ப்ரம்மத்தினிடம் மனதை நிலைப்படுத்துவது தாரணம்.7. ப்ரம்மத்தை அடிக்கடி மனதுக்குப் பரிசயப்படுத்துவது தியானம் .8.ப்ரம்மத்தோடு ஏகரஸமாக இருப்பது ஸமாதி.இவை யோகலக்ஷணத்தின் சுருக்கம்

Advertisements