பாஞ்சஜன்யம்
இலக்கியம், வரலாறு, கல்வெட்டுகள், ஸ்ரீவைஷ்ணவ சித்தாந்தக் கோட்பாடுகள் ஆகிய வற்றைப் பற்றிய கட்டுரைகளோடு, மரபு மீறல் களைக் கண்டித்து எழுதப்பட்ட கட்டுரைகளைக் கொண்ட ஒரு புரட்சிகர மாத இதழ்.
ஆசிரியர்: ஸ்ரீவைஷ்ணவஸ்ரீ அ.கிருஷ்ணமாசர்யர்.

Panchajanyam April 2010 33-48

Advertisements