ஸ்ரீ ராமர்- ப்ரம்ம ருத்ர ,இந்த்ராதி தேவர்கள் டுஷ்அட நிக்ரஹ சிஷ்ட பரிபாலனம் செய்து தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கும்படி பாற்கடலில் பையத்துயின்ற பரமனை ப்ரார்த்தித்த்தார்கள்

ஸ்ரீ ராமானுஜர் – ஸ்ரீமதுரகவிகள் குத்ருஷ்டிகளாகிற இதர மதங்களை நிரசித்து பரம வைதிக சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபிக்கும் படி பெரியவண்குருகூர் ஸ்ரீ ஆதிவண் சடகோபனைப் ( நம்மாழ்வாரை) ப்ரார்த்தித்தார்

*******************************************************************************************************************************************************

ராமர் – தசரத சக்ரவர்த்தி புத்ர காமேஷ்டி யாகம் செய்து பாயசத்தை லபித்து (பெற்று) தன் பட்ட மஹிஷுகளுக்குக் கொடுத்து கர்ப்பம் தரிப்பித்தார்

ராமானுஜர்-ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் ’கண்ணினுண்சிறுத்தாம்பு’ அனுசந்தானம் செய்து பவிஷ்யதாசார்ய ராமானுஜ விக்ரஹத்தைப் பெற்றார்.கேசவ சோமயாஜிய்டார் காந்திமதி தேவியின் கர்ப்பத்தில் இளையாழ்வாரை தரிப்பித்தார் (பிறக்க வைத்தார்)

*******************************************************************************************************************************************************

ஸ்ரீ ராமன் அவதாரஸ்தலம் அயோத்தி அரண்மனை

ஸ்ரீ ராமானுஜர் அவதாரஸ்தலம் ஸ்ரீபெரும்பூதூர்

*******************************************************************************************************************************************************

ஸ்ரீ ராமனுடன் பரத ,லக்ஷ்மண சத்ருக்ணர்களின் ஜனனம்

ஸ்ரீ ராமானுஜருடன் ஸ்ரீ எம்பார்,முதலியாண்டான்,பிள்ளையுறங்காவில்லிதாஸர் ஆகியோரின் ஜனனம்

*******************************************************************************************************************************************************

ஸ்ரீராமன் வசிஷ்டரிடத்தில் வித்யாப்யாஸம் செய்தார்

ஸ்ரீ ராமானுஜர் யாதவப்ரகாசனிடத்தில் வேத அத்யயனம் செய்தார்

*******************************************************************************************************************************************************

விஸ்வாமித்திரன் தசரதனிடம் தர்க்கித்து வசிஷ்ட சுமந்திராதிகளுடன் ஆலோசித்து யாக ரக்ஷணத்துக்காக காட்டுக்கு அழைத்துக்கொண்டு போனார்

திருவரங்கப்பெருமாள் அரையர் காஞ்சி தேவப்பெருமாளிடம் தர்க்கித்து ,பெருந்தேவி தாயாருடனும் திருக்கச்சி நம்பியுடனும் ஆலோசித்து ஸ்ரீ வஷ்ணவ தர்சன ரக்ஷணத்துக்காக ஸ்ரீ ராமானுஜரை ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார்

*******************************************************************************************************************************************************

ஸ்ரீ ராகவன் தாடகையைக் கொன்றார்

ஸ்ரீ ராமானுஜர் தன்னைக்கொல்ல நினைத்த யாதவப்ரகாசனின் ஆசையைக் கொன்றார்

*******************************************************************************************************************************************************

ஸ்ரீராகவன் கோசிகன் யாகத்தை பூர்த்தி செய்தார்

ஸ்ரீ ராமானுஜர் தேவப்பெருமாளுக்குத் திருமஞ்சனத் தீர்த்தம் கொண்டு வந்தார்

*******************************************************************************************************************************************************

ஸ்ரீ ராமபிரான் தனது பாத தூளியால் அகலிகை சாபம் நீக்கினார்

ஸ்ரீ ராமானுஜர் த்ன் பாத தூளியால் பல்லவ தேவராயன் மகளின் சாபம் நீக்கினார்

*******************************************************************************************************************************************************

ஸ்ரீ ராகவன் சிவதனுசை ஒடித்து ஸீதாபிராட்டியை மணம் புரிந்தார்

ஸ்ரீ ராமானுஜர் யாதவப்ரகாசனை ஜெயித்து சிஷ்யனாக்கி,கூரத்தாழ்வானையும் தன் அந்தரங்க சிஷ்யரக்கிக் கொண்டார்

*******************************************************************************************************************************************************

ஸ்ரீராமபிரான் பரசுராமரை ஜெயித்து நாராயணவில்லை த்ன் வசமக்கிக் கொண்டார்

ஸ்ரீ ராமானுஜர் யஜ்ஞமூர்த்தியை தர்க்கத்தில் ஜெயித்து தன் சிஷ்யராக்கினார்

Advertisements